Att jobba förebyggande

När vi jobbar förebyggande handlar det om att jobbar bort kända risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Ett gott förebyggande arbete leder till att risker undviks vid källan eller hanteras så att minimala symtom uppstår hos medarbetare eller organisation.

Vi hjälper dig att identifiera risker för ohälsa och olycksfall på både individ-, grupp- och organisationsnivå. När vi tillsammans har identifierat riskerna förser vi arbetsplatsen med allt som behövs för att medarbetare och organisation ska hålla sig friska. Här är ett urval av insatser vi kan göra för er:
MISSA INTE!

Ingen drop in för vaccination v 28 - 31

Men det går jättebra att boka tid! Klicka här för info!

Håbohälsan obemannad veckorna 28, 29, 30 och 31.

Men vi finns i Enköping! Det går bra att boka tid hos sköterska, se här!

Vi önskar en skön sommar!
803
823
865