Håbo kommun

Du som är chef i Håbo kommun beställer här tjänsten "Hälsosamtal vid korttidssjukfrånvaro" då din medarbetare varit frånvarande för sjukdom 4 gånger eller fler de senaste 12 månaderna. När vi tagit emot din beställning får du ett ärendenummer. Efter utfört samtal får du återkoppling via mejl avseende det aktuella numret.

Beställare

Beställningen avser

Hälsosamtal vid korttidssjukfrånvaro (Medarbetaren kontaktas direkt och beställande chef får återkoppling via mejl)
 
Skicka
MISSA INTE!

Nya arbetsgivarregler från 1 juli i år


Du måste göra en rehabplan för din medarbetare, och du kan få bidrag för insatser som görs hos företagshälsan. Läs mer här.
803
810
891