Att jobba förebyggande

När vi jobbar förebyggande handlar det om att jobbar bort kända risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Ett gott förebyggande arbete leder till att risker undviks vid källan eller hanteras så att minimala symtom uppstår hos medarbetare eller organisation.

Vi hjälper dig att identifiera risker för ohälsa och olycksfall på både individ-, grupp- och organisationsnivå. När vi tillsammans har identifierat riskerna förser vi arbetsplatsen med allt som behövs för att medarbetare och organisation ska hålla sig friska. Här är ett urval av insatser vi kan göra för er:
MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
823
865