Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Här får du en specialanpassad utbildning som hjälper dig att bygga upp det systematiska arbetsmiljöarbetet just i din verksamhet!


Syfte och mål
Utbildningen syftar till att stödja deltagarna med kunskap, erfarenhetsutbyte och handledning att bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete på den egna arbetsplatsen


Upplägg och innehåll
Upplägget skräddarsys enligt verksamhetens behov och art. Ur innehållet:
  • Ansvarsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • Lagstiftning - Arbetsmiljölagen, föreskrifter och allmänna råd.
  • Att arbeta fram en arbetsmiljöpolicy.
  • Metoder för att undersöka,genomföra och följa upp arbetsmiljön.
  • Tekniska, psykosociala och medicinska aspekter på arbetsmiljön.

Kursledare
Kursen genomförs av erfarna arbetsmiljökonsulter med såväl juridisk, teknisk, ergonomisk och psykosocial kompetens.


Information om pris och bokning
Ring 0171-855 80, knappval 2 Företagshälsovården, därefter knappval 1 Arbetsgivare eller mejla info@enkopingshalsan.se

Välkommen!
MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
824
852