Hållbara medarbetare och organisationer!

Vi jobbar hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande.

Att arbeta hälsofrämjande
Våra hälsofrämjande tjänster har som syfte att bevara det friska friskt både för individ och organisation. Man vet idag att ett hälsofrämjande arbete leder till kvalitetsvinster i verksamheten och många är de föregångare som även visar på goda ekonomiska resultat av ett hälsofrämjande arbete. Här kan du se vad vi erbjuder inom området hälsofrämjande.

Att arbeta förebyggande
Förebyggande arbete handlar om att hantera risker för att ohälsa ska uppstå. Forskningen har ganska bra kommit fram till vilka olika typer av arbetsmiljörisker som finns. Här finns en rad exempel. 

Att arbeta rehabiliterande 
Rehabiliterande är de insatser vi gör efter det att ohälsa eller symtom har uppstått. Ohälsa eller symtom kan även finnas på gruppnivå eller organisationsnivå. Klicka här så får du veta mer.

Du kan prata med kontaktsköterska genom att ringa 0171-855 80, knappval 2 för Företagshälsan så får du där möjlighet att diskutera vilken typ av tjänst som är bäst för dig. 
MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
823