Organisatorisk och social arbetsmiljö

Nya föreskrifter börjar gälla den 31 mars. Kraven enligt föreskriften är att alla chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Vi ger en halvdagsutbildning så att du säkerställer att alla chefer och arbetsledare på din arbetsplats lever upp till de nya kraven.


Syfte
Utbildningens syfte är att ge kunskaper enligt AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 
Upplägg
Föreläsning 4 tim inkl paus och bensträckare. Genomgång av föreskriftens, definitioner och regelverk samt särskild fördjupning om kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning enligt föreskriften. Föreläsning, diskussion och grupparbete blandas.

Innehåll
  • Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?
  • Information om föreskriften och dess regler.
  • Kränkande särbehandling: definition, forskning, åtgärder och förebyggande arbete.
  • Ohälsosam arbetsbelastning: definition, forskning, åtgärder och förebyggande.
Plats
Enköpingshälsans konferensrum. Vill du att vi kommer ut och genomför utbildningen på din arbetsplats går det naturligtvis bra. Kontakta oss så planerar vi insatsen.

Information om pris och bokning
Ring 0171-855 80, knappval 2 Företagshälsovården, därefter knappval 1 Arbetsgivare eller mejla info@enkopingshalsan.se.

Välkommen!
MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
824
851