Bättre ArbetsMiljö (BAM)

Detta är "måste"-utbildningen för alla med någon form av personal- eller arbetsmiljöansvar! Du får ett grundläggande helhetsperspektiv på arbetsmiljö, och lär dig allt du behöver för att uppfylla lagstiftningskraven.


Om kursen
Det här är Sveriges största utbildning i arbetsmiljö, flera miljoner svenskar har gått den! Upplägg och material är framtaget i samarbete med arbetsmarknadens parter (Svenskt näringsliv, LO och PTK) och uppfyller de kunskapskrav som arbetsmiljölagen ställer på chefer och skyddsombud.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Innehåll
  • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
  • Chefers och skyddsombudens roller och ansvar, samverkan.
  • Identifiera och hantera riskfaktorer och friskfaktorer.
  • Hur man kan genomföra ett förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.
  • Fysisk, psykosocial och ergonomisk arbetsmiljö.
  • Rehabiliteringens när, var, hur?
Kursdatum 2017
Onsdagar mellan kl 13.00 - 16.30: 3 maj, 10 maj, 17 maj,  23 maj (Obs: tisdag!), 31 onsdag.

Kursledare
Lars Dibell, arbetsmiljöingenjör.
John Egan, leg. sjukgymnast/ergonom.
Anna-Lena Karlsdotter, beteendevetare.

Plats
Enköpingshälsans konferensrum, Linbanegatan 12 i Enköping.

Investering
6 000 kr per deltagare exkl moms. Kostnad för kurslitteratur tillkommer med 550 kr.

Anmälan
Mejla info@enkopingshalsan.se eller ring 0171-855 80.

Varmt välkommen!
MISSA INTE!

Ingen drop in för vaccination v 28 - 31

Men det går jättebra att boka tid! Klicka här för info!

Håbohälsan obemannad veckorna 28, 29, 30 och 31.

Men vi finns i Enköping! Det går bra att boka tid hos sköterska, se här!

Vi önskar en skön sommar!
803
824
846