Bättre ArbetsMiljö (BAM)

Detta är "måste"-utbildningen för alla med någon form av personal- eller arbetsmiljöansvar! Du får ett grundläggande helhetsperspektiv på arbetsmiljö, och lär dig allt du behöver för att uppfylla lagstiftningskraven.


Om kursen
Det här är Sveriges största utbildning i arbetsmiljö, flera miljoner svenskar har gått den! Upplägg och material är framtaget i samarbete med arbetsmarknadens parter (Svenskt näringsliv, LO och PTK) och uppfyller de kunskapskrav som arbetsmiljölagen ställer på chefer och skyddsombud.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Innehåll
  • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
  • Chefers och skyddsombudens roller och ansvar, samverkan.
  • Identifiera och hantera riskfaktorer och friskfaktorer.
  • Hur man kan genomföra ett förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.
  • Fysisk, psykosocial och ergonomisk arbetsmiljö.
  • Rehabiliteringens när, var, hur?
Kursdatum 2018
Nästa kurs planeras till våren 2018. Mejla info@enkopingshalsan.se för information. 

Kursledare
Lars Dibell, arbetsmiljöingenjör.
John Egan, leg. sjukgymnast/ergonom.
Anna-Lena Karlsdotter, beteendevetare.

Plats
Enköpingshälsans konferensrum, Linbanegatan 12 i Enköping.

Investering
7 038 kr per deltagare för kunder med abonnemang. Prevents kostnad för kurslitteratur tillkommer med 950 kr. Moms tillkommer.

Anmälan
Mejla info@enkopingshalsan.se eller ring 0171-855 80.

Varmt välkommen!
MISSA INTE!

Vaccinering

Drop in för företagskunder tisdagar kl 14.30 - 16.30. Tidbokning 0171-855 80, knappval 2) Företagshälsovården.


Arbetsgivare! Sök bidrag för företagshälsans tjänster.

Du kan söka bidraget "Arbetsplatsnära stöd" hos Försäkringskassan. Läs mer här.
803
824
846