Bättre ArbetsMiljö (BAM)

Detta är "måste"-utbildningen för alla med någon form av personal- eller arbetsmiljöansvar! De nyaste reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt rehabiliteringsreglerna ingår. Du får ett grundläggande helhetsperspektiv på arbetsmiljö, och lär dig allt du behöver för att uppfylla lagstiftningskraven.


Om kursen
Det här är Sveriges största utbildning i arbetsmiljö, flera miljoner svenskar har gått den! Upplägg och material är framtaget i samarbete med arbetsmarknadens parter (Svenskt näringsliv, LO och PTK) och uppfyller de kunskapskrav som arbetsmiljölagen ställer på chefer och skyddsombud.

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Innehåll
  • Lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
  • Chefers och skyddsombudens roller och ansvar, samverkan.
  • Identifiera och hantera riskfaktorer och friskfaktorer.
  • Hur man kan genomföra ett förebyggande arbetsmiljöarbete.
  • Kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan.
  • Fysisk, psykosocial och ergonomisk arbetsmiljö.
  • Rehabiliteringens när, var, hur?
Kursdatum 2018
Vårens kurs inställd.

Kursledare
Sofia Westerberg, arbetsmiljöingenjör.
John Egan, leg. sjukgymnast/ergonom.
Anna-Lena Karlsdotter, beteendevetare.

Plats
Enköpingshälsans konferensrum, Linbanegatan 12 i Enköping.

Investering
7 500 kr per deltagare för kunder med abonnemang. Kurslitteratur stora BAM-paketet ingår. Moms tillkommer.

Anmälan
Mejla info@enkopingshalsan.se eller ring 0171-855 80.

Varmt välkommen!
MISSA INTE!

Nya arbetsgivarregler från 1 juli i år


Du måste göra en rehabplan för din medarbetare, och du kan få bidrag för insatser som görs hos företagshälsan. Läs mer här.
803
846