Bättre ArbetsMiljö (BAM)

Har ni tillräckliga kunskaper för att jobba aktivt med säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Den här kursen ger dig som är chef eller arbetsledare en grund i allt du behöver veta för att kunna hantera ditt arbetsmiljöansvar på ett bra sätt. Tidigare kursdeltagares utvärderingar visar att den är intressant!


Om kursen
Konceptet BAM är Sveriges största arbetsmiljöutbildning. Upplägg och material är framtaget i samarbete med arbetsmarknadens parter och uppfyller de kunskapskrav som ställs på dig som är chef eller skyddsombud.


Syfte och mål
Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som behövs för att du enklare ska kunna ta ditt arbetsmiljöansvar. Du kan:
·         Ha ett arbetsmiljöperspektiv i vardagen
·         Samverka i arbetsmiljöarbetet
·         Göra riskbedömningar och handlingsplaner
·         Förstå vanliga arbetsmiljöfaktorer:
- Fysiska, organisatoriska och sociala


Ur innehållet
·         Arbetsmiljölagen och föreskrifterna.
·         Roller och samverkan.
·         Fysisk och ergonomisk arbetsmiljö.
·         Organisatorisk och social arbetsmiljö
Kursdatum 2019
17-18 september kl 8.30 - 16.30

Kursledare
Lars Dibell, arbetsmiljöingenjör.
John Egan, leg. sjukgymnast/ergonom.
Anna-Lena Karlsdotter, beteendevetare.

Plats
Enköpingshälsans konferensrum, Linbanegatan 12 i Enköping.

Investering
5 900 kr per deltagare för kunder med abonnemang. 7 100 kr för övriga. Kostnad för litteratur "Stora BAM-paketet" tillkommer. Moms tillkommer.

Anmälan
Mejla info@enkopingshalsan.se eller ring 0171-855 80, välj 2 för Företaghälsovården.

Varmt välkommen!
MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
846