Skolsköterska Ylva samordnar hela teamet

Skolsköterskan samarbetar och förmedlar kontakt med skolläkare, kurator och psykolog.

Vår skolsköterska är oftast ute och jobbar med barnen på våra skolor. Därför kan hon inte svara i telefon så mycket. Men mejla gärna, så hanterar hon ditt ärende så snart hon har möjlighet: MISSA INTE!

Aktuell forskning om elevhälsa

Det finns samband mellan goda studieresultat och psykisk hälsa. Läs mer här.

804
834