Vi jobbar för hållbara barn och ungdomar!

Här jobbar skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog. Vi har även logopeder och specialpedagoger i vårt nätverk.

  • Ylva Carlsbratt, skolsköterska
  • Elin Olsson, skolpsykolog (föräldraledig)
  • Anna-Karin Lundberg, kurator
  • Jörgen Bergkvist, skolläkare

Du kommer i kontakt med oss genom att ringa 0171-855 80, knappval 3 Skolhälsovården.

MISSA INTE!

Aktuell forskning om elevhälsa

Det finns samband mellan goda studieresultat och psykisk hälsa. Läs mer här.

804
885