Skolhälsovård

Hållbara barn och ungdomar!

Vi erbjuder ett erfaret och stabilt team som består av skolläkare, skolsköterska och kurator. I vårt nätverk har vi dessutom gott samarbete med psykolog, logoped och andra specialister. Vi har stor kunskap om alla former av elevhälsa från åk F till och med gymnasiet. Vi har även stor erfarenhet av nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med olika funktionshinder. 

Välkommen!

MISSA INTE!

Aktuell forskning om elevhälsa

Det finns samband mellan goda studieresultat och psykisk hälsa. Läs mer här.

804