Skolhälsovård

Hållbara barn och ungdomar!

Vi erbjuder ett erfaret och stabilt team som består av skolläkare, skolsköterska och kurator. I vårt nätverk har vi dessutom gott samarbete med psykolog, logoped och andra specialister. Vi har stor kunskap om alla former av elevhälsa från åk F till och med gymnasiet. Vi har även stor erfarenhet av nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med olika funktionshinder. 

Välkommen!

MISSA INTE!

Elevhälsan har sommarlov!

Vi öppnar igen i samband med skolstarten.

804