Till dig som är rektor

  När du etablerar ett samarbete med oss övertar vi hela driften av din elevhälsa. Det betyder att du har tillgång till hela vårt team med skolsköterska, skolläkare, skolkurator och skolpsykolog. Vi tillför dig ett mervärde då hela teamet finns samlat hos oss som är en leverantör. Det här är några saker som ingår när du anlitar oss:

  • Patientsäkerhetsberättelse med avvikelsehantering och anmälningar enligt Lex Maria.
  • Patientförsäkring som omfattar vårdskador för alla elever i skolan.
  • På önskemål utföra besök i verksamheten och ge råd om processer och rutiner i elevhälsoarbetet.

  Om du har beslutat att du vill ha en egen skolsköterska, så kallad extern sköterska, hjälper vi dig med följande:

  • Medverkan vid ev rekrytering av extern skolsköterska.
  • Delegering av medicinska arbetsuppgifter inkl delegeringssamtal med extern skolsköterska via besök eller telefon.
  • Genomgång av aktuella riktlinjer och ny kunskap inom området.
  • Riktlinjer och handledning i medicinska frågor.
  • Erfarenhetsutbyte och metoder för samverkan.
  • Riktlinjer för bl a läkemedelshantering, psykisk ohälsa mm.
  Varmt välkommen att kontakta oss om du har funderingar över hur vi kan hjälpa din skola till en bra elevhälsa.
  MISSA INTE!

  Aktuell forskning om elevhälsa

  Det finns samband mellan goda studieresultat och psykisk hälsa. Läs mer här.

  804
  837