Till dig som är elev

Skolsköterskan heter Ylva Carlsbratt. Hon samarbetar med kurator, psykolog, läkare och specialpedagog för att du ska få hjälp att bättre klara av din skolgång.

Alla som jobbar i elevhälsan har tystnadsplikt, det betyder att vi inte får berätta för någon annan om ditt besök hos oss. Men vi har också anmälningsplikt, det betyder att om vi får veta att du far illa så behöver vi berätta det för socialtjänsten och tystnadsplikten måste brytas. Innan vi tänker att vi skulle behöva göra något sådant pratar vi alltid med dig.

Du eller dina föräldrar kan själva kontakta elevhälsan om ni behöver hjälp.

MISSA INTE!

Aktuell forskning om elevhälsa

Det finns samband mellan goda studieresultat och psykisk hälsa. Läs mer här.

804
835