Rehabilitering

Rehabiliterande är vårt samlingsnamn på alla insatser som görs efter det att någon form av ohälsa eller olycksfall har inträffat. Olika former av rehabilitering för medarbetare eller hjälp till organisationer.

Vi erbjuder alla former av rehabiliterande och efterhjälpande insatser för både individ, grupp och organisation. Här är ett urval:

  • Stöd vid utformande av rehabplan
  • Arbetsförmågebedömingar
  • Rehabiliteringsutredningar
  • Ergonomisk bedömning och behandling
  • Konflikthantering
  • Stresshantering individuellt och i grupp
  • Drogtester och utandningsprov alkohol
  • Samtalsstöd vid kris, stress, sorg m. m.
  • Sömnhjälp med KBT
  • Vård och behandling av arbetspåverkande tillstånd


MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
823
855