Välkommen till Husläkarmottagningen

Vi är den personliga vårdcentralen som ser hela människan!


Vårt fina husläkarteam erbjuder primärvård i enlighet med de avtal som finns med Region Uppsala. Vi har dessutom:

  • samtalsstöd hos psykolog eller kurator
  • lungfunktionstest hos spirometri-sköterska
  • tobaksstopp hos diplomerad tobaksavvänjare
  • diabetesskola med diabetessköterska
  • värkgrupper med läkare och sjukgymnast
  • fysioterapeut-behandlingar

Välkommen att lista dig hos oss! Klicka här så får du veta hur du gör.


MISSA INTE!

Självservice

Nu kan du enkelt lista dig, beställa tid, omboka, avboka tid och begära receptförnyelse via 1177.

Influensavaccinering startar 6 november

Drop In tisdagar kl 13 - 16 hela hösten och vintern.
802