Våra tjänster inom elevhälsan

Vi bidrar till att alla barn på ett bättre sätt lyckas med sin skolgång. Vi gör många saker i samarbete med den övriga personalen på skolan.

 • Hälsokontroller, hälsosamtal och vaccinationer
 • Läkarbedömningar och utredningar
 • Kuratorssamtal enskilt och i grupp
 • Sköterskemottagning på skolan
 • Medverkan i elevvårdskonferenser och EHT
 • Tidiga insatser vid skolk och frånvaro
 • Temadagar om hälsa och friskvård
 • Tjejgrupper och killgrupper
 • Förebyggande aktiviteter mot psykisk ohälsa
 • Stärkande samtal kring mobbning, grupptryck och värderingar
 • Stöd och handledning till rektor och lärare vid elever som har särskilda behov
 • Utbildning i hjärt- lungräddning på barn och ungdomar
 • Andra skräddarsydda insatser

Du som vill beställa tjänster ringer 0171-855 80, knappval 3 Skolhälsovården eller mejlar info@enkopingshalsan.se


Varmt välkommen!

MISSA INTE!

Aktuell forskning om elevhälsa

Det finns samband mellan goda studieresultat och psykisk hälsa. Läs mer här.

804
885
886