Vad vi gör

Elevhälsans uppgift är att hjälpa varje elev att bättre klara av sin skolgång.

Vi arbetar alltid förebyggande och strävar efter att stärka det friska hos varje individ. Vi följer elevens hälsoutveckling och kan uppmärksamma signaler som visar på behov av stöd så att eleven bättre kan genomföra sin skolgång. Här är några exempel på våra tjänster:


  • Regelbundna hälsoundersökningar
  • Vaccinationer
  • Hälsosamtal
  • Kuratorssamtal
  • Läkarbedömningar och utredningar
  • Sköterskemottagning
  • Medverkan i elevhälsoteam
  • Tidiga insatser vid skolk och frånvaro
  • Föräldrastöd
  • Utbildning till skolpersonal

MISSA INTE!

Elevhälsan har sommarlov!

Vi öppnar igen i samband med skolstarten.

804
889