Vad vi gör

Elevhälsans uppgift är att hjälpa varje elev att bättre klara av sin skolgång.

Vi arbetar alltid förebyggande och strävar efter att stärka det friska hos varje individ. Vi följer elevens hälsoutveckling och kan uppmärksamma signaler som visar på behov av stöd så att eleven bättre kan genomföra sin skolgång. Här är några exempel på våra tjänster:


  • Regelbundna hälsoundersökningar
  • Vaccinationer
  • Hälsosamtal
  • Kuratorssamtal
  • Läkarbedömningar och utredningar
  • Sköterskemottagning
  • Medverkan i elevhälsoteam
  • Tidiga insatser vid skolk och frånvaro
  • Föräldrastöd
  • Utbildning till skolpersonal

MISSA INTE!

Aktuell forskning om elevhälsa

Det finns samband mellan goda studieresultat och psykisk hälsa. Läs mer här.

804
889