För extern skolsköterska

Du som jobbar som skolsköterska på skola där Enköpingshälsan har medicinskt ansvar - logga in här så har du tillgång till dokument, rutiner och instruktioner för ditt arbete. Lösenordet får du av Enköpingshälsans samordnande sköterska. 

MISSA INTE!

Aktuell forskning om elevhälsa

Det finns samband mellan goda studieresultat och psykisk hälsa. Läs mer här.

804
881