Hantera hot och våld i arbetet

Många yrkesgrupper kommer dagligen i kontakt med hot och våld i sin arbetssituation. Följderna kan bli svåra stress-symtom, både vid allvarliga enstaka händelser och vid upprepade lindrigare händelser. Här får arbetslaget lära sig såväl förebyggande som efterhjälpande aktiviteter för att hantera hot och våld i arbetssituationen. Det handlar om hur man kan minska riskerna för hot och våld, och vad man kan göra för att mildra effekterna när något väl har hänt.


Syfte och mål
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i hur man kan förebygga och hantera hot och våld. Detta leder till minskade stressreaktioner och minskad sjuklighet på grund av hot och våld på arbetsplatsen.

Ur innehållet och upplägg
  • Vad är hot? Om hur fysiska och verbala hot skadar
  • Vad är våld? Medvetenhet om vad våld och hot om våld är.
  • Kunskap om risksituationer.
  • Post-traumatiska reaktioner på hot och våld.
  • Vikten av gemensamma rutiner.
  • När det väl har hänt - avlastande samtal eller debriefing.
  • Att bygga upp det sociala stödet på arbetsplatsen.
Utbildningen ges i tre steg:
  • Teori om våld och hot, riskbeteende, förebyggande och efterhjälpande.
  • Hemuppgifter med anknytning till arbetsplatsen.
  • Återsamling och praktisk övning på att genomföra debriefing i arbetslaget.
Kursledare
Kursledningen består av kurator eller psykolog och sjuksköterska från Enköpingshälsan.

Prisuppgift och bokning
Ring 0171-855 80, knappval 2 Företagshälsan, därefter knappval 1 arbetsgivare eller mejla info@enkopingshalsan.se

Välkommen!
MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
824
848