Härdplastutbildning

Härdplaster är giftiga! Därför finns det regler från Arbetsmiljöverket som föreskriver att alla som arbetar med härdplastkomponenter ska ha utbildning om risker och skyddsåtgärder. Här får du allt vad Arbetsmiljöverkets regler kräver i ett enda paket!


Om härdplaster

Isocyanater eller härdplaster är ämnen som är kända för att ge problem med hälsan. Dessutom är de vanliga i arbetsmiljön. De frigörs när plaster hettas upp och finns bland annat i lack, färg, lim, skumplast, fogmassa och uretanplast.

Vanliga arbetsplatser där härdplaster är gjuterier, bilverkstäder, plast- och byggindustrin, elektronik, mineralull samt nagelterapeuter.

Ämnet är starkt irriterande och påverkar främst luftvägarna och lungorna. Snuva, hosta och irriterade ögon är vanligt hos dem som arbetar i luft med för höga halter isocyanater. Ibland orsakar härdplasterna livslång astma och hudallergier.

På grund av härdplasternas hälsofarlighet finns särskilda bestämmelser från Arbetsmiljöverket, om läkarundersökningar och om utbildning för de som arbetar med dessa ämnen.

Vi erbjuder en halvdags kurs för arbete med härdplaster. Kursinnehållet anpassas efter just den typen av härdplaster som finns på den aktuella arbetsplatsen.

Innehåll

  • Vad är härdplaster?
  • Härdplaster och hälsorisker
  • Lagar och föreskrifter
  • Härdplastkungörelsen
  • Personliga skyddsåtgärder före, under och efter arbetet
  • Arbetsteknik för arbete med härdplaster

Kursledare

Skyddsingenjör och företagsläkare

Information och bokning

Ring 0171-855 80, knappval 2 Företagshälsan, därefter knappval 1 arbetsgivare eller mejla info@enkopingshalsan.se

Välkommen!


MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
824
849