Nyanställningsundersökning

Säkerställ hälsa och arbetsförmåga redan vid rekrytering av nya medarbetare!

Målgrupp

Personer som erbjuds en anställning och där företaget anser att en medicinsk bedömning är motiverad före eller i samband med anställningen.

Upplägg

Undersökningen görs av företagssköterska samt företagsläkare med specialistkompetent.
Den kan kompletteras med rörelseanalys av företagsergonom (se bifogad beskrivning) samt drogtest.

Innehåll

 • Syn
 • Hörsel
 • EKG
 • Blodtryck
 • Lungfunktionsprov vid behov
 • Vikt
 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Blodfetter
 • Urinprov
 • Leverprover
 • Njurfunktion

Enkät ”Hälsodeklaration vid nyanställning” som den undersökte signerar. Drogtest på begäran.

Återkoppling

Tjänstbarhetsintyg till arbetsgivaren.
MISSA INTE!

Nyheter

Nu är vi godkänd utbildningsanordnare av AFA. Du som arbetsgivare får tillbaka 50-70% av kursavgifterna. Läs mer här.

Vårens utbildning i Bättre ArbetsMiljö ges digitalt. Läs mer här.

Vi erbjuder krisstöd med anledning av covid-19. Läs mer här

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. AFS:en finner du här. Beställningsblankett finner du här.
803
884
874