Nyanställningsundersökning

Säkerställ hälsa och arbetsförmåga redan vid rekrytering av nya medarbetare!

Målgrupp

Personer som erbjuds en anställning och där företaget anser att en medicinsk bedömning är motiverad före eller i samband med anställningen.

Upplägg

Undersökningen görs av företagssköterska samt företagsläkare med specialistkompetent.
Den kan kompletteras med rörelseanalys av företagsergonom (se bifogad beskrivning) samt drogtest.

Innehåll

 • Syn
 • Hörsel
 • EKG
 • Blodtryck
 • Lungfunktionsprov vid behov
 • Vikt
 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Blodfetter
 • Urinprov
 • Leverprover
 • Njurfunktion

Enkät ”Hälsodeklaration vid nyanställning” som den undersökte signerar. Drogtest på begäran.

Återkoppling

Tjänstbarhetsintyg till arbetsgivaren.
MISSA INTE!

Nyheter

Vårens utbildning i Bättre ArbetsMiljö ges digitalt. Läs mer här.

Vi erbjuder krisstöd med anledning av covid-19. Läs mer här

Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. AFS:en finner du här. Beställningsblankett finner du här.
803
884
874