Psykosociala teamet

Stress eller utmattning? Kris eller sorg? Vi har legitimerad psykolog, beteendevetare med KBT-kompetens och organisationskonsult.

Vi hjälper både arbetsgivare och medarbetare med bland annat:

  • KBT-behandling vid stress
  • Krisbearbetning
  • Sorgbearbetning
  • Stödsamtal
  • Sömnbehandling
  • Ledarhandledning

På arbetsplatsen kan vi också utföra: 

  • Kartläggningar av organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Utbildningar inom psykisk hälsa
  • Debriefing vid arbetsplatsolyckor

För bokning och frågor till vårt psykosociala team ringer du 0171-855 80, knappval 2 Företagshälsan. Inom 24 timmar har du en kontakt. 
MISSA INTE!

Årets arbetsmiljöutbildning


BAM-utbildning 17-18/9. Läs mer och anmäl dig här
803
823
825