Skydda dig mot fästingöverförd smitta!

Du bor i ett riskområde för TBE.


Här i Mälardalen finns många fästingar som bär på TBE-smitta. Den kan orsaka en allvarlig form av hjärninflammation som kallas TBE. Det är en allvarlig sjukdom som det inte finns någon medicin mot, men du kan skydda dig genom att vaccinera dig. Vistas du mycket i skog och mark rekommenderas du att vaccinera dig. 
MISSA INTE!

TBE-vaccination för barn

TBE för barn 1-18 år ges gratis i Region Uppsala. 

805
844